Privacy verklaring

1 Kunstgalerie Bleiswijk, gevestigd aan

Hoekeindseweg 26
2665KD Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.1 Contactgegevens:
www.kunstgaleriebleiswijk.nl
Hoekeindseweg 26
2665KD Bleiswijk +31 (0)6 21 89 34 51

1.2 Tom van Giessen is de Functionaris Gegevensbescherming van Kunstgalerie Bleiswijk. Hij is te bereiken via info@kunstgaleriebleiswijk.nl

2 Persoonsgegevens die wij verwerken

Kunstgalerie Bleiswijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

2.1 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te laten maken, In correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Btw nummer indien btw plichtig

 2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kunstgaleriebleiswijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kunstgalerie Bleiswijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van facturen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketingdoelen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informatie door uzelf verstrekt ten behoeve van publicatie op de Kunstgalerie Bleiswijk website.

Informatie op uw profiel: naam en voornaam, adresgegevens foto(‘s). Persoonlijke informatie door middel van een biografie of CV. Foto’s en beschrijvingen van door u gemaakte kunstwerken. Voor zover van toepassing: de URL van uw persoonlijke website

Als u ervoor kiest om extra informatie over uzelf toe te verstrekken geeft u ons expliciet toestemming om die informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Informatie ten behoeve van uitwisseling met andere exposanten van kunstgalerie Bleiswijk:

Informatie t.b.v. ons adressenbestand: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s),e-mail adres, URL van de persoonlijke website, discipline(s) van kunstbeoefening.

 • Kunstgalerie Bleiswijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte/ jaarrekening

3 Geautomatiseerde besluitvorming

Kunstgalerie Bleiswijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kunstgalerie Bleiswijk) tussen zit.

4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kunstgalerie Bleiswijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

De onder 2.1 en 2.3 genoemde gegevens bewaren we zolang als nodig is om als Kunstgalerie Bleiswijk exposities te kunnen organiseren en bijbehorende diensten goed uit te kunnen voeren Of daarna, totdat u bij ons aangeeft dat uw persoonsgegevens niet meer bewaard mogen blijven.

5 Delen van persoonsgegevens met derden

Kunstgalerie Bleiswijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kunstgalerie Bleiswijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kunstgalerie Bleiswijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Maar geen tracking cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunstgalerie Bleiswijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kunstgaleriebleiswijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kunstgalerie Bleiswijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kunstgalerie Bleiswijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kunstgaleriebleiswijk.nl

Workshop

Regelmatig Workshops

In een aparte ruimte van Galerie Bleiswijk houden we regelmatig workshops.

Houd de website in de gaten, abonneer op de nieuwsbrief of volg ons via de sociale media kanalen.

 

Kom langs in Galerie Bleiswijk

Tijden

 

Vrij entree.

Zaterdag: 12:00 uur - 17:00 uur

Zondag: 12:00 uur - 17:00 uur

Maandag t/m vrijdag gesloten

Voor contact en exposities:

Rien van der Linde
+31 (0)6 53950030

Bezoek ons

Contact

Openingstijden

Zaterdag  12:00 uur - 17:00 uur
   Zondag  12:00 uur - 17:00 uur

Exposeren

Interesse om uw kunstwerken in Galerie Bleiswijk te exposeren? Neem dan contact met ons op. Via info@galeriebleiswijk.nl

 

Contactformulier

14 + 1 =