Na de afgekondigde nieuwe maatregelen met betrekking tot het Corona-virus
hebben wij besloten om de galerie in ieder geval tot en met 6 april aanstaande
te sluiten. De impact van alle maatregelen is voor iedereen groot maar het is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eraan mee te werken het Corona-
virus een halt toe te roepen.

Zodra er verdere ontwikkelingen zijn zullen wij u op de hoogte brengen via
onze Facebookpagina, onze website en via een aangeplakte mededeling op de
deur van de Galerie.
Wij hopen dat ieder hiervoor begrip heeft en dat alle genomen maatregelen
hun effect zullen hebben en we elkaar weer snel en in goede gezondheid in de
galerie kunnen ontmoeten.